Ke Lai Cau Chuyen Bon Cang Va Sau Cang

Kể lại câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng và trả lời các câu hỏi sau:

a.Chú lính được cấp ngựa để làm gì?

b. Chú sử dụng con ngựa như thế nào?

c. Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa

Gợi ý

1. Kể chuyện

Có chú lính được quan sai đi công việc gấp, thầy cai cấp cho chú một con ngựa để đi cho nhanh. Chú lính tuân lệnh, dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ chạy theo. Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên bèn hỏi chú:

– Sao chú không cưỡi ngựa mà chạy cho mau?

Chú lính vừa thở hổn hển vừa trả lời:

– Có thế mà cũng phải hỏi: Thế bốn cẳng lại chạy nhanh hơn hay sáu cẳng được à!

2. Trả lời câu hỏi

a) Chú lính được cấp ngựa để làm gì?

– Để đi làm một công việc gấp, cần đi nhanh.

b) Chú sử dụng con ngựa như thế nào?

– Chú lính dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ chạy theo.

c) Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?

Vì theo chú sáu cẳng chạy nhanh hơn bốn cẳng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here