Kể lại câu chuyện Đất quý đất yêu

Kể lại câu chuyện Đất quý đất yêu

Gợi ý

Ngày xưa có hai người khách du lịch đến nước E-ti-ô-pi-a. Họ đi thăm thú khắp mọi nơi và còn được nhà vua mời vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng cho rất nhiều sản vật quý. Sau khi họ trở về, vua còn sai một viên quan đưa họ xuống tàu. Đang định bước xuống tàu thì viên quan bắt họ cởi giày ra để cạo sạch lớp đất.dưới đế. Hai vị khách ngạc nhiên hỏi lí do thì được trả lời rằng: Đây là đất quý của người E-ti-ô-pi-a. Họ sinh ra ở đây, chết cũng ở đây. Đất cho họ sản vật, đất là cha mẹ, là anh em của họ nên họ không thể để những người khách lạ mang đất đi dù chỉ một hạt. Nghe những lời nói đó hai người khách hết sức khâm phục lòng yêu quý mảnh đất quê hương của người Ê-ti-ô-pia.

trieutraitim.net - Status Hay

Có thể sử dụng ctrl + F để copy code nhanh hơn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *