Nghe và kể lại câu chuyện “Kéo cây lúa lên”

Nghe và kể lại câu chuyện “Kéo cây lúa lên”

KÉO CÂY LÚA LÊN

Có một chàng ngốc ra thăm đồng. Thấy ruộng nhà mình lúa xấu hơn ruộng bên, anh ta bèn lấy tay kéo cây lúa nhà mình lên cho cao hơn cây lúa nhà người, về nhà, anh ta khoe: – Lúa của nhà ta xấu quá. Nhưng hôm nay tôi đã kéo nó lên cao hơn lúa của ruộng bên rồi. Chị vợ ra đến đồng thì thấy bao nhiêu lúa nhà mình đã héo rũ. (Truyện ngụ ngôn)

I. HƯỚNG DẪN LÀM

BÀI Nghe kể hoặc đọc một vài lần câu chuyện. Để kể lại được câu chuyện, em cần trả lời những câu hỏi gợi ý sau: – Có một anh chàng như thế nào ra thăm đồng? – Thấy lúa mình xấu hơn lúa người, anh ta đã làm gì? – Về nhà anh ta khoe với vợ thế nào? – Chị vợ ra đồng thấy lúa ra sao?

Trả lời xong các câu hỏi, em liên kết nội dung các câu hỏi lại theo thứ tự (1, 2, 3, 4) em sẽ có được câu chuyện “Kéo cây lúa lên”. (Lưu ý: Em nên dùng những từ ngữ của mình để diễn tả lại câu chuyện).

II. NHỮNG BÀI THAM KHẢO

Bài làm 1

Mọi người thường gọi anh ta là một chàng ngốc. Một hôm anh ta ra đồng thấy lúa ruộng mình xấu hơn lúa ruộng người. Anh bèn kéo tất cả cây lúa của ruộng mình lên cao hơn lúa của nhà bên cạnh. Làm xong, anh quay về nhà khoe với vợ: —. Thấy lúa nhà mình xấu quá, tôi đã kéo chúng lên tất cả. Bấy giờ thì nó đã cao hơn lúa của mọi người rồi! Nghe chồng nói vậy, chị vợ vội ra đồng coi thử, thì thấy lúa của thửa ruộng nhà mình đã héo rũ xuống cả rồi.

Bài làm 2

Có một người rất đần độn ra thăm đồng. Nhìn lúa của ruộng nhà mình xấu hơn lúa ruộng người, anh bèn lấy tay nhấc tất cả các cây lúa lên cao hơn lúa của mọi người xung quanh, rồi về nhà khoe với vợ: – Tôi thấy lúa nhà mình xấu quá, nên đã kéo chúng nó lên cao hơn lúa của các nhà bên cạnh rồi! Nghe vậy, chị vợ ra đồng thì thấy lúa ruộng mình đã gục héo cả.

trieutraitim.net - Status Hay

Có thể sử dụng ctrl + F để copy code nhanh hơn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *