Phan Tich Y Nghia Tac Pham Tuyen Ngon Doc Lap Cua Ho Chi Minh

Đề bài: Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực mang nhiều giá trị to lớn cả về lịch sử, chính trị, văn học. Anh chị hãy phân tích ý nghĩa tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

Giới thiệu về tác phẩm: Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Người, tiêu biểu nhất có thể kể đến tác phẩm chính luận kiệt xuất – Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam.

2. Thân bài

– Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép đã khẳng định chủ quyền, nền độc lập của dân tộc

– bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh như một lời đáp trả đanh thép của dân tộc Việt Nam trước âm mưu thâm độc của kẻ thù.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ, có thể thấy đây là cách lập luận vừa khéo léo vừa tinh tế bởi hai bản tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền đã trở nên bất hủ mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận.

– mang giá trị lịch sử đối với con người, dân tộc Việt Nam bởi lần đầu tiên nền độc lập, chủ quyền được khẳng định thông qua bản tuyên ngôn chính thống mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

– Tác phẩm như bản “thiên cổ hùng văn” hào tráng, đanh théo thể hiện được truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta

– Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc thể hiện được chất trí tuệ, sự thống nhất về tư tưởng cũng như truyền thống, giá trị nhân văn của dân tộc.

3. Kết bài

Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh không chỉ mang giá trị lịch sử sâu sắc mà còn là áng văn chính luận mẫu mực, tác phẩm kết tinh chất trí tuệ và tầm nhìn của nhà chính trị, nhà văn, nhà thơ Hồ Chí Minh.

II. Bài tham khảo

Không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị, quân sự tài ba, Hồ Chí Minh còn là nhà văn nhà thơ lớn có nhiều đóng góp quan trọng cho nền văn học Việt Nam. Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Người, tiêu biểu nhất có thể kể đến tác phẩm chính luận kiệt xuất – Tuyên ngôn độc lập. Bản Tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc Việt Nam.

Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép đã khẳng định chủ quyền, nền độc lập của dân tộc, đồng thời nó còn có ý nghĩa tuyên bố với toàn thế giới về nền độc lập chính đáng của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tuyên ngôn độc lập được sáng tác trong hoàn cảnh khá đặc biệt, cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền non trẻ của Việt Nam bị đặt trên thế ngàn cân treo sợi tóc khi quân đội đồng Minh, theo sau là Anh và Pháp đã kéo vào nước ta với âm mưu thôn tính, xâm lược nước ta một lần nữa. Để khẳng định chủ quyền cũng như quyết tâm bảo vệ đất nước, bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh như một lời đáp trả đanh thép của dân tộc Việt Nam trước âm mưu thâm độc của kẻ thù.

Ngay trong phần mở đầu của tuyên ngôn, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người trên thế giới, đây chính là nguyên lí về sự thật mà không ai có thể phủ nhận “Tất cả mọi người sinh ra và các dân tộc trên Thế giới đều có quyền bình đẳng, quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Để tăng thêm tính thuyết phục, Hồ Chí Minh còn trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ, có thể thấy đây là cách lập luận vừa khéo léo vừa tinh tế bởi hai bản tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền đã trở nên bất hủ mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận.

Tác giả đã dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông”, bên cạnh đưa ra những luận điểm mang tính chân lí trong tuyên ngôn của Pháp, Mĩ nhưng trong thời điểm hiện tại, với dã tâm thâm độc, âm mưu đen tối, chúng lại muốn chà đạp lên chính những chân lí mà ông cha đã từng nói. Cách dẫn dắt khéo léo của Người như muốn cảnh cáo đến kẻ thù: đừng chà đạp lên những giá trị mà ông cha đã xây dựng, những hành động hiện tại chính là cách chúng làm vấy bẩn lên tuyên ngôn của ông cha mình.

Tuyên ngôn độc lập tuy có hình thức ngắn gọn nhưng chứa đựng được những giá trị vô cùng lớn lao, nó không chỉ mang giá trị lịch sử đối với con người, dân tộc Việt Nam bởi lần đầu tiên nền độc lập, chủ quyền được khẳng định thông qua bản tuyên ngôn chính thống mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Tác phẩm như bản “thiên cổ hùng văn” hào tráng, đanh théo thể hiện được truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, đồng thời cũng là bản anh hùng ca mở ra kỉ nguyên mới – kỉ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Tuyên ngôn cũng khẳng định được sự quyết tâm, ý chí sắt đá của quân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được ấy.

Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận xuất sắc thể hiện được chất trí tuệ, sự thống nhất về tư tưởng cũng như truyền thống, giá trị nhân văn, nhân đạo cao đẹp của dân tộc. Là văn bản chính luận nhưng người đọc cảm nhận được ở Tuyên ngôn độc lập không phải cái khô cứng, hình thức lên gân thái quá mà hùng tráng, uyển chuyển và đầy sức thuyết phục.

Như vậy, tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh không chỉ mang giá trị lịch sử sâu sắc mà còn là áng văn chính luận mẫu mực, tác phẩm kết tinh chất trí tuệ và tầm nhìn của nhà chính trị, nhà văn, nhà thơ Hồ Chí Minh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here