Soạn bài Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) Ngữ văn 9 đầy đủ hay nhất

Trong các tác phẩm văn học, chúng ta thấy các tác giả thường lồng ghép những yếu tố ngôn ngữ địa phương cho bài viết nhằm tạo ra những đặc điểm của vùng miền, tạo dấu ấn đặc sắc cho tác phẩm của mình. Những từ ngữ địa phương tạo cho người đọc một cảm giác gần gũi với vùng miền, sự đặc trưng trong phong cách viết và nói.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) Ngữ văn 9 tập 2 để cảm nhận rõ những yếu tố địa phương và thấy được tác dụng của nó trong tiếng việt.

SOẠN BÀI CHƯNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TIẾNG VIỆT (LỚP 9 HỌC KỲ II) NGỮ VĂN 9 TẬP 2

1. Câu 1 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

a) Các từ địa phương là

Thẹo – sẹo, dễ sợ – sợ lắm; lặp bặp – lập bập, ba – bố, cha.

b) Các từ địa phương trong đoạn trích và chuyển sang từ toàn dân là:

Kêu – gọi, đâm – trở nên, đũa bếp – đũa cả, nói trổng – nói trống, vô – vào.

c) Các từ địa phương trong đoạn trích và chuyển sang từ toàn dân là:

Bữa sau – hôm sau, lui cui – cắm cúi – lúi húi, nhắm – ước chừng – cho là, dáo dác – nháo nhác, giùm – giúp.

2. Câu 2 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

a) Từ “kêu” trong câu a là từ toàn dân, nó có nghĩa là “nói to

b) Từ “kêu” trong câu b là từ địa phương, nghĩa là “gọi”

3. Câu 3 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Từ địa phương là:

  • “Trái” có nghĩa là “quả” trong từ toàn dân
  • “Chi” có nghĩa là “gì” trong từ toàn dân
  • “Kêu” có nghĩa là “gọi” trong từ toàn dân
  • “Trống hểnh trống hảng” có nghĩa là “trống huếch trống hoác” trong từ toàn dân

4. Câu 4 trang 97 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Từ địa phương Từ toàn dân tương ứng

ba

nói trổng

thẹo

kêu

trái

vào

bố, cha

mẹ

nói trống không

sẹo

gọi

quả

5. Câu 5 trang 99 SGK Ngữ văn 9 tập 2

a. Không nên để cho nhân vật Thu (Chiếc lược ngà) dùng từ ngữ toàn dân vì Thu còn nhỏ, giao tiếp mang ảnh hưởng vùng miên trong phạm vi nhỏ hẹp, chưa biết nhiều đến các từ toàn dân.

b. Trong lời kể, tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương,  có tác dụng làm nên màu sắc địa phương của tác phẩm. Tuy nhiên, tác giả cũng có ý thức không lạm dụng từ ngữ địa phương để không gây khó khăn cho người đọc.

trieutraitim.net - Status Hay

Có thể sử dụng ctrl + F để copy code nhanh hơn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *