Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập) lớp 9

Liên kết câu là sự nối kết ý nghĩa giữa câu với câu, giữa đoạn văn với đoạn văn bằng các từ ngữ có tác dụng liên kết. Người ta thường phân biệt liên kết nội dung và liên kết hình thức: Liên kết nội dung thể hiện ở sự quan hệ về đề tài và lô-gíc (trình tự trình bày); liên kết hình thức thể hiện ở việc sử dụng các từ ngữ có tác dụng nối các câu, đoạn văn với nhau. Như vậy thực chất liên kết nội dung và liên kết hình thức không tách rời nhau mà chỉ là hai mặt biểu hiện của một hiện tượng ; nếu không có liên kêt nội dung thì cũng không có liên kết hình thức và ngược lại. Điều này được tìm hiểu rất rõ ràng trong bài học trước. Để củng cố thêm kiến thức và rèn luyện kĩ năng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học “Liên kết câu và liên kết đoạn văn(luyện tập)”.

Dưới đây mình sẽ giúp các bạn soạn bài “Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập)”

SOẠN BÀI  LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN (LUYỆN TẬP) LỚP 9

1. Câu 1 (trang 49 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Câu Liên kết câu Liên kết đoạn
a phép lặp: trường học (câu 1, câu 2) như thế (phép thế).
b phép lặp: văn nghệ (câu 1, câu 2) phép lặp: sự sống (câu 3), văn nghệ (đoạn 1 với đoạn 2)
c – phép lặp: thời gian (câu 1, 2, 3) ; con người (câu 2, 3)

– phép nối: Bởi vì

d liên hệ trái nghĩa: yếu đuối – mạnh; hiền lành – ác

2. Câu 1 (trang 49 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Thời gian vật lí Thời gian tâm lí
vô hình hữu hình
giá lạnh nóng bỏng
thẳng tắp hình tròn
đều đặn lúc nhanh lúc chậm

3. Câu 1 (trang 49 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

a. Lỗi về liên kết nội dung: các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

Chữa: thêm một số từ ngữ hoặc câu để thiết lập nên liên kết chủ đề giữa các câu

Ví dụ: Cắm đi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc hai bố con anh chùng viết đơn xin ra mặt trận. Bây giờ, mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối.

b. Lối về liên kết nội dung: Trật tự của các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

Chữa: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian vào câu 2 để làm rõ mối quan hệ thời gian giữa các sự kiện

Ví dụ: Suốt hai năm anh ốm nặng, chị làm quần quật…

4. Câu 1 (trang 49 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Lỗi liên kết về hình thức.

a. Lỗi dùng từ ở câu 2 và câu 3 không thống nhất

Cách sửa: Thay đại từ nó bằng đại từ chúng.

b. Lỗi: từ văn phòng và từ hội trường không cùng nghĩa với nhau trong trường hpự này.

Cách sửa: Thay từ hội trường ở câu 2 bằng từ văn phòng.

trieutraitim.net - Status Hay

Có thể sử dụng ctrl + F để copy code nhanh hơn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *